PGS 7 (Nieuwe Stijl)

PGS 7 (Nieuwe Stijl)

Vaste minerale anorganische meststoffen – Opslag

Richtlijn voor de veilige opslag van vaste minerale anorganische meststoffen

Deze PGS 7 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van opslag van vaste minerale anorganische meststoffen te beheersen zijn.

PGS 7 Nieuwe Stijl versie 0.2 is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en geeft invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS Nieuwe Stijl al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier. Begin 2021 zal deze PGS in een beter doorzoekbare digitale vorm verschijnen op deze website

U kunt hier de PGS 7 Nieuwe Stijl downloaden.