Uitspoeling stikstof

Het juiste gebruik van kunstmest heeft een aantal voordelen in de manier waarop ze kunnen worden toegediend ten opzichte van organische meststoffen. Om organische stof toe te voegen aan de bodem en aanwezige nutriƫnten optimaal te kunnen benutten is hergebruik door het toepassen van organische mest belangrijk. Waar mogelijk gebeurt de basisbemesting daarom met organische mest en gebeurt de bijsturing/aanvulling met kunstmest. Belangrijk in het gebruik van kunstmest en zeker ook in het gebruik van organische mest is verliezen naar het milieu zoveel mogelijk te voorkomen. Zeker in het geval van stikstof. Hoe verhouden kunstmest en dierlijke mest zich tot elkaar als het gaat om uitspoeling van stikstof? Daar hebben we het NMI en de WUR een notitie over laten opstellen.Afbeelding afkomstig uit: "IFA, 2018 Agenda 2030 Helping to Transform our World"