Dertig organisaties in de agri-food sector, waaronder Meststoffen Nederland onderschrijven het manif

Dertig organisaties in de agri-food sector, waaronder Meststoffen Nederland onderschrijven het manifest “Organische stof: leven in de Nederlandse bodem” -

Manifest “Organische stof: leven in de Nederlandse bodem”

Dertig organisaties in de agri-food sector, waaronder Meststoffen Nederland onderschrijven het manifest
“Organische stof: leven in de Nederlandse bodem”. De ondertekenaars roepen de Nederlandse politiek op het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn te benutten om de positie van organische stof in de Nederlandse meststoffenregelgeving te verbeteren. Deze verbetering moet recht doen aan het belang van organische stof voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit, het klimaat en de circulaire economie.
Op woensdag 26 oktober 2016 werd het manifest aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken voorafgaand aan een rondetafelgesprek over organische stof en bodemvruchtbaarheid.
 
De manifestpartners vragen het Nederlandse parlement om een aantal stappen te nemen, zoals het aanpassen van de meststoffenregelgeving en het mogelijk maken van maatwerk in mestbeleid, beide passend binnen de milieukundige kaders. Daarnaast zijn er aanbevelingen om de toepassingsmogelijkheden voor organische bodemverbeteraars uit reststromen te verbeteren, het ‘4 ‰ Initiative’ uit te voeren in Nederland, betere prikkels te geven voor goed organische stofbeheer door agrariërs en duurzaam bodembeheer en goed organisch stofbeheer als voorwaarde op te nemen in kortlopende pacht- en grondtransacties. Bovendien vragen de ondertekenaars om het faciliteren van kennisontwikkeling over organische stof in de bodem bij belanghebbenden.
 
Voor meer informatie zie het Manifest “Organische stof: leven in de Nederlandse bodem”.