Succesvol symposium over de Nieuwe Meststoffen Verordening

Succesvol symposium over de Nieuwe Meststoffen Verordening -

Met de titel "Proposal for a regulation on the making available on the market of CE marked fertilising products.”  is door de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe meststoffenverordening gepubliceerd. De verordening zal gevolgen hebben voor het op de markt brengen van alle meststoffen. Niet alleen voor minerale meststoffen, maar ook voor dierlijke bemestingsproducten, bodemverbeteraars, groeimedia, nitrificatie- en ureaseremmers en biostimulanten.De dag stond onder voorzitterschap van prof.dr.ir. Oene Oenema
 
Presentatie door Eric Liegeois, Europese Commissie DG GROW: The new fertilizer regulation

Presentatie door Tiffanie Stephani, Agriculture and Environment Manager van Fertilizers Europe: New Fertilizer Regulation – Point of view Fertilizers Europe
 
Presentatie door Harm Smit, Senior Beleidsmedewerker Meststoffen op het Ministerie van Economische Zaken: Herziening van de Meststoffenverordening. De Nederlandse prioriteiten