2017

- Consultatieronde voor nieuwe PGS 7.

Door samenwerking vanuit distributie en industrie is er nu een voor de praktijk werkbare nieuwe PGS richtlijn opgeleverd. Het gaat om een laatste concept. Alle stakeholders kunnen nog een keer  commentaar inbrengen.