Consultatieronde voor nieuwe PGS 7.

Consultatieronde voor nieuwe PGS 7. -

BTM-20Moerdijk-20foto-205-2020170124.jpgDe afgelopen periode is er gewerkt aan een nieuwe PGS 7 richtlijn. De vernieuwing past in de opzet om alle PGSsen te vernieuwen. Voor de branche zijn goede, prakische richtlijnen erg belangrijk. De PGS 7 geeft weer op welke wijze vaste minerale meststoffen veilig en verantwoord opgeslagen kunnen worden. De PGS speelt een belangrijke rol bij het invullen van de omgevingsvergunning en de richtlijn heeft bijvoorbeeld invloed op naleving van regels voor arbeidsomstandigheden en BRZO.
Een proces van herziening is altijd ook een risico. Verkeerde beelden of verkeerde risico-inschattingen kunnen leiden tot nodeloos zware maatregelen. Vanuit Meststoffen Nederland is door een team vanuit zowel distributie als industrie hard gewerkt om te komen tot een reële en praktische richtlijn die werkbaar is voor de praktijk.

De PGS nieuwe stijl kent een transparante risico-benadering en scenario’s, heldere doelen en daaraan gekoppelde maatregelen. De richtlijn beschrijft in principe dezelfde stand der techniek als de PGS 7 uit 2007, omdat er sinds 2007, ondanks enkele buitenlandse incidenten, geen belangrijke nieuwe veiligheidsinformatie over de opslag van vaste minerale anorganische meststoffen beschikbaar is gekomen. Wel zijn enkele aanvullingen gedaan die de veiligheid verder bevorderen.
In de (cojncept) PGS 7 nieuwe stijl zijn de volgende punten nieuw:

  • risicobenadering, scenario’s, doelen
  • maatregelen keerwanden
  • één compartiment waar eisen m.b.t. afstanden niet gelden tot max 50 ton (alleen voor groep 1 en 2)
  • “Security” is nu “misbruik”
  • Bluswatervoorziening voor Groep 4 
De vermelding van nieuwe UN-nummers en nieuwe gevarenklassen (tabel 2.2 van de PGS 7 nieuwe stijl), de logistieke ruimte en duidelijkheid over bluswateropvang zijn belangrijke nieuwe punten.
Onlangs heeft het PGS-projectteam de conceptversie gepresenteerd aan de leden van Meststoffen Nederland en MMD. Zie hier.
Tot 1 november a.s. staat de officiële consultatie open. U kunt tot en met 25 oktober reacties insturen naar het secretariaat waarna deze namens Meststoffen Nederland worden gebundeld en ingestuurd. Overigens is het “officieel” niet mogelijk te reageren op de teksten met de oranje kleur (dit zijn juridisch goedgekeurde, 'standaard' PGS-teksten)
 
Na 1 november a.s. bespreekt PGS 7-team de ingekomen reacties en worden de commentaren verwerkt. Eind 2017 – begin 2018 wordt de PGS 7 naar de huidige verwachting vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over exacte wettelijke aanwijzing van PGS 7 hopen we op niet al te lange termijn van de Programmaraad voor de PGSsen meer informatie te kunnen geven.