19.12.2018 Boeren prefereren preciezer boven nog minder bemesten

19.12.2018 Boeren prefereren preciezer boven nog minder bemesten -

In Vlaanderen zijn bemestingsvrije stroken langs waterlopen verplicht om verontreiniging van het oppervlaktewater te vermijden. Ongeacht de gebruikte bemestingstechniek, heel precies of ‘mooi van ver’, hebben deze stroken een vaste breedte van 5 of 10 meter.

http://www.vilt.be/boeren-prefereren-preciezer-boven-nog-minder-bemesten