2018: jaar van droogte, neonicotinoïden, I&R en fosfaat