Afspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlakte voorkomen

Afspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlakte voorkomen -

Eén van die risico’s is afspoeling van de nutriënten stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater. Dit is een belangrijk onderdeel, aangezien de Europese Kaderrichtlijn Water de lidstaten verplicht om deze afspoeling te minimaliseren. De BedrijfsWaterWijzer brengt risico’s in beeld en geeft mogelijke op oplossingen. 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2018/afspoeling-van-stikstof-en-fosfaat-naar-oppervlakte-voorkomen/b24g4c46o3879/