Akkerbouw wil meer keuzes in mestbeleid

Akkerbouw wil meer keuzes in mestbeleid -

LTO-vakgroep Akkerbouw komt met voorstellen om meer organische mest te gebruiken, maar wil ook ruimte houden voor kunstmest. Meewerken aan een gecertificeerde mestketen is prima, vindt voorzitter Jaap van Wenum.  'We willen dan wel bij ontvangst van de mest weten wat de mineralengehaltes zijn. Dat is een harde voorwaarde.'

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/19/akkerbouw-wil-meer-keuzes-in-mestbeleid