Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door

Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door -

De akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, hebben in 2017 relatief lage stikstofoverschotten weten te realiseren. Het bedrijfsoverschot kwam, gemiddeld over de regio’s, uit op 87 kilo stikstof per hectare, het bodemoverschot op 99 kilo stikstof per hectare. Het gebruik van fosfaat via meststoffen in 2017 komt, gemiddeld over alle bedrijven en regio’s, uit op 62 kilo fosfaat per hectare, een laagterecord. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=208876