Belangenorganisaties strijden door in fosfaatdossier