Bodem, boer en integrale benadering centraal in visie LTO op toekomstig mestbeleid

Bodem, boer en integrale benadering centraal in visie LTO op toekomstig mestbeleid -

LTO Nederland heeft een eigen landbouw brede visie ontwikkeld op het toekomstig mest- en mineralenbeleid. LTO Nederland geeft hiermee als eerste boerenbelangenorganisatie concrete uitvoering aan de Kringloopvisie, Herbezinning mestbeleid van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Klimaatakkoord voor landgebruik.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=213647