Bond van Boerderijzuivelbereiders poogt helderheid te krijgen over fosfaatrechten

Bond van Boerderijzuivelbereiders poogt helderheid te krijgen over fosfaatrechten -

Het bestuur van de Bond van Boerderijzuivelbereiders (BBZ) heeft in de afgelopen periode overleg gehad met een beleidsadviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over de fosfaatrechten. Elk bedrijf dat zelf melk tot zuivelproducten verwerkt dat een beschikking heeft ontvangen met betrekking tot de fosfaatrechten met een hoger getal dan de forfaitaire norm.
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=204780