Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof' geactualiseerd

Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof' geactualiseerd -

Met nieuwe visies en inzichten op dierlijke mest heeft Wageningen Livestock Research de van oorsprong Engelstalige brochure 'Manure, a valuable resource' geactualiseerd en vertaald. De brochure geeft een zeer illustratief overzicht van het Nederlandse mestbeleid, feiten en cijfers, managementoplossingen, en de plaats van dierlijke mest in kringlooplandbouw. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=215589