CO2-belasting geen oplossing

CO2-belasting geen oplossing -

En nu kondigt de minister dus aan dat hij de CO2-lasten meer op de schouders van de industrie wil laten rusten onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’. Op het eerste gezicht een logisch standpunt, dat echter in een mondiale economie geen stand weet te houden. 

https://www.utilities.nl/blog/co2-belasting-geen-oplossing/