Derogatie minder in trek door bedrijfsbeƫindiging en knellende voorwaarden

Derogatie minder in trek door bedrijfsbeƫindiging en knellende voorwaarden -

Er is een afnemende belangstelling voor derogatie, zo constateert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat betekent dat minder bedrijven gebruik maken van de mogelijkheid meer dierlijke mest op hun land te gebruiken dan in de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven.

https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2019/derogatie-minder-in-trek-door-bedrijfsbeeindiging-en-knellende-voorwaarden/b24g4c50o5352/