Een forse krimp van de veestapel brengt de akkerbouw in de problemen