Europese erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger laat nog op zich wachten

Europese erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger laat nog op zich wachten -

Het gebruik van mineralenconcentraat uit dierlijke mest is wel toegestaan, maar dan binnen de gebruiksnormen voor dierlijke mest. Met name vanuit de veehouderijsector wordt al jaren gelobbyd om producten uit dierlijke mest, zoals mineralenconcentraat, te kunnen gebruiken binnen de gebruiksruimte voor kunstmest. Dat moment laat nog wel enige tijd op zich wachten. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209899