Fosforbenutting uit bemesting bedroeg 94% in 2017

Fosforbenutting uit bemesting bedroeg 94% in 2017 -

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2017 is het overschot van stikstof in de landbouw met 17,4% gedaald. Na een toename van het stikstofoverschot in 2015 en 2016 is er in 2017 weer sprake van een kleine daling.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210672