Geen indicatie dat kunstmestgebruik de veenafbraak bevordert

Geen indicatie dat kunstmestgebruik de veenafbraak bevordert -

Kunstmest bevordert de afbraak van organische stof in veenweidebodems niet. Dat concludeert het Louis Bolk Instituut, dat samen met hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek deed op basis van bestaande bodemgegevens. Deze conclusie geldt voor de bovenlaag van 10 tot 20 centimeter van het veen.

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=211366