Goed boeren met smart farming.

Goed boeren met smart farming. -

Tegen 2050 zullen we 10 miljard monden te voeden hebben. Er is nu al een toenemende vraag naar kwalitatief voedsel dat met respect voor mens en milieu geteeld wordt. Er vallen termen als precisielandbouw en smart farming. Wordt dat dan de toekomst?

https://www.fokus-online.be/goed-boeren-met-smart-farming/