Huidige derogatie-eis remt samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer

Huidige derogatie-eis remt samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer -

Wageningen University & Research voerde recent een quickscan uit over belemmeringen in de mestwetgeving die de omslag naar kringlooplandbouw afremmen. DLV Advies werkte mee aan deze quickscan. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=214784