Krappe bemestingsruimte voor deelnemers pilot 'Bedrijfseigen Stikstofbemesting met dierlijke mest

Krappe bemestingsruimte voor deelnemers pilot 'Bedrijfseigen Stikstofbemesting met dierlijke mest -

De gewasopbrengsten in stikstof en fosfaat van melkveebedrijven die deelnemen aan de pilot 'Bedrijfseigen Stikstofbemesting met dierlijke mest' waren in 2018 uitzonderlijk laag. Dit heeft gevolgen voor de bemestingsruimte voor 2019. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=213714