'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat'

'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' -

In de kringlooplandbouw moet alle mest een hoogwaardige grondstof voor het grasland en de akkerbouw worden. Veehouders moeten aan mestscheiding gaan doen, waarbij ze de mest scheiden in een dikke fractie – met fosfaat en vezels – en een dunne fractie – met stikstof en kalium.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=208867