KUNSTMEST MAKEN UIT VERBRANDINGSAS

KUNSTMEST MAKEN UIT VERBRANDINGSAS -

Vandaag opent meststoffenproducent ICL in Amsterdam een productielijn die fosfaathoudende kunstmest maakt van de verbrandingsassen van rioolslib en beendermeel. Dit is een stap richting een kringloop van fosfaat, waardoor minder fosfaaterts in de natuur hoeft te worden gewonnen.

https://www.deingenieur.nl/artikel/kunstmest-maken-uit-verbrandingsas