Kunstmesttaks: nieuw rondje boeren pesten in Nederland?

Kunstmesttaks: nieuw rondje boeren pesten in Nederland? -

Nederland loopt zo hoog op met de circulaire economie en de kringlooplandbouw die daar perfect in past dat een taks op kunstmest in overweging wordt genomen. Door de Tweede Kamer is onlangs een motie van GroenLinks aangenomen met het verzoek aan landbouwminister Carola Schouten om een heffing te bekijken. De reacties uit het landbouwkamp liegen er niet om.

http://www.vilt.be/kunstmesttaks-nieuw-rondje-boeren-pesten-in-nederland