LTO houdt kritiekpunten op voorgestelde wijzigingen in Meststoffenwet

LTO houdt kritiekpunten op voorgestelde wijzigingen in Meststoffenwet -

Het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn’ is op 27 juni is gepubliceerd en aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel gaat over fosfaatgebruiksnormen en over plafonds voor mestproductie. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=214367