LTO is verbolgen over inhoud en procedure bij actualisering van excretieforfaits vanaf 2020

LTO is verbolgen over inhoud en procedure bij actualisering van excretieforfaits vanaf 2020 -

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op woensdag 17 juli een consultatie gestart over de actualisatie van de excretieforfaits binnen de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. De nieuwe forfaits zijn beoogd om in te gaan per 1 januari 2020. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=214991