LTO vakgroep Melkveehouderij pleit voor passend mestbeleid via drie pakketten

LTO vakgroep Melkveehouderij pleit voor passend mestbeleid via drie pakketten -

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde eind 2017 een herbezinning van het mestbeleid aan. Haar visie Waardevol en Verbonden biedt daarvoor de kaders. De LTO vakgroep Melkveehouderij heeft een visie op het mestbeleid opgesteld waarin de bodem centraal staat.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210833