Markt biedt geen ruimte voor prijsstijging kunstmest