Meerderheid in Tweede Kamer bepleit heffing op stikstofkunstmest

Meerderheid in Tweede Kamer bepleit heffing op stikstofkunstmest -

Bij het behandelen van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met een motie van GroenLinks en de PvdA waarin de regering wordt gevraagd een heffing op stikstofkunstmest als optie mee te nemen in het traject om het mestbeleid binnen kringlooplandbouw vorm te geven.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=207360