Mest scheiden voor het klimaat

Mest scheiden voor het klimaat -

Wanneer uitwerpselen en urine van koeien of varkens zich mengen, ontstaat er veel methaangas en ammoniak. Maar als de urine en mest gescheiden blijven kunnen de broeikasgasuitstoot en de ammoniakvorming met wel 75 procent afnemen. 

https://weblog.wur.nl/uitgelicht/mest-scheiden-voor-het-klimaat/