Mestbewerking kan positieve impact hebben op de waterkwaliteit

Mestbewerking kan positieve impact hebben op de waterkwaliteit -

De landbouw binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas staat voor de opgave om bodembeheer en bemesting zo uit te voeren dat de verliezen van stikstof en fosfor naar het watersysteem worden beperkt. De inzet van mestbewerking biedt hiervoor potentie omdat dit het mogelijk maakt om beter te sturen op de agronomische behoefte van gewassen. 

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=214463