Met de Biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel

Met de Biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel -

De biodiversiteit in boerenland staat sterk onder druk. Dit geldt ook in de melkveehouderij. In juli 2017 lanceerden FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij om melkveehouders te stimuleren aan biodiversiteitsherstel te werken. Wat is er sinds de lancering allemaal bereikt?

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=24864