Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen

Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen -

In een reactie op de visienota 'Nederland koploper in de circulaire landbouw' van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Netwerk Smart Fertilization, een gevolg van het Programma Precisielandbouw (2010-2015 ), het actieplan 'Nederland koploper in de kringlooplandbouw, de boer aan het roer' uitgebracht. 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=206132