Persbericht: Plan LNV prima basis maar te eenzijdige visie op kunstmest

Persbericht: Plan LNV prima basis maar te eenzijdige visie op kunstmest -

Den Haag, 18 juni 2019‘Hoge maar verantwoorde productiviteit per hectare met zorg voor een vitale bodem en biodiversiteit vereist zorgvuldig en gecombineerd gebruik van organische mest en kunstmest’ stelde Reinier Gerrits, directeur Meststoffen Nederland op het akkerbouwsymposium ‘Op z’n vitale akker’. Een element dat onderbelicht blijft in het op dezelfde dag gepresenteerde LNV plan.
 
Meststoffen Nederland heeft kennis genomen van het vandaag door Minister Schouten gepresenteerde realisatieplan 'Op weg met nieuw perspectief'. Veel van de uitgangspunten van dit plan komen overeen met de inzet van Meststoffen Nederland in haar onlangs gepresenteerde Kunstmest 4.0.
De belangrijkste hiervan zijn:

  • Duurzame voeding begint bij een gezonde en vitale bodem
  • Minimaliseren van negatieve impacts op natuur en milieu
 
Meststoffen Nederland ziet echter met Kunstmest 4.0 een nadrukkelijk bredere invulling van de term kunstmest dan dat het ministerie in haar plan benoemt. Naast het gebruik van organische reststromen en dierlijke mest voor het beschikbaar stellen van de benodigde nutriënten voor de bodem en daarop geteelde gewassen zal er altijd behoefte zijn aan aanvulling van nutriënten door middel van hoogwaardige bewerkte meststoffen waarvan de oorsprong overigens ook (deels) organisch kan zijn. Vanwege de kosten die verbonden zijn aan kunstmest zullen boeren vanuit economische overwegingen, waar zinvol en toegestaan, zoveel mogelijk organische reststromen en dierlijke mest inzetten. Kunstmest wordt gebruikt daar waar bijsturing van de balans van nutriënten nodig is gedurende het groeiseizoen. Op maat bijmesting met kunstmest voorkomt ongewenste verliezen naar milieu en draagt bij aan een vruchtbare en vitale bodem ook voor de volgende generaties. Door het optimale opbrengstpotentieel van gewassen te benutten met behulp van kunstmest wordt bovendien druk op natuurgebieden elders voorkomen.
 
Wat we hiermee willen benadrukken is dat kunstmest nodig zal blijven en er tegelijkertijd een uitdaging ligt om de productie van kunstmest verder te verduurzamen. Die uitdaging heeft Meststoffen Nederland omarmd met Kunstmest 4.0
 
KunstMest 4.0 staat voor het gebruik van onbewerkte organische mest, aangevuld met nutriënten op maat waarvan de oorsprong ook organisch kan zijn. Centraal daarbij staat het doel om meer circulaire grondstoffen te gaan benutten en het advies om meststoffen volgens de 4 juistheden van KunstMest 4.0 toe te passen: De juiste middelen, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plek, op het juiste moment…
 
Over de afzender Meststoffen Nederland:
Meststoffen Nederland is de belangenorganisatie van de meststoffensector in Nederland waarin producenten, importeurs en distributeurs van minerale meststoffen zijn verenigd.

De sector genereert in Nederland een jaaromzet van meer dan 2 miljard euro, en de productie en distributie biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 2.000 personen en indirect aan zo’n 6.000 personen.