​President van de EU Commissie verkozen – grote ambities voor klimaat

​President van de EU Commissie verkozen – grote ambities voor klimaat -

De op 16 juli tot president van de EU Commissie verkozen Ursula von der Leyen heeft in haar speech voor het parlement aangekondigd in haar eerste honderd dagen met een voorstel voor een green deal voor Europa te komen. Zie hier de volledige tekst: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf. Dit is een van de 6 hoofdstukken van haar agenda en zal op aantal punten impact hebben op de landbouw in Europa. Hieronder de kernonderdelen van deze green deal:

 • Europa als eerste klimaat neutraal continent
 • Een voorstel voor een EU klimaatwet om de 250 klimaatneutraliteitsdoelstelling vast te leggen
 • Verhogen van CO2 reductiedoelstelling voor 2030 van 40 naar 50%
 • Het ETS (EU CO2 handelssysteem) uitbereiden naar de scheepvaart, luchtvaart, verkeer en constructie
 • Introduceren van een Carbon Border Tax om carbon leakage te voorkomen
 • Herziening van de Energy Taxation Directive
 • Een nieuwe industriele strategie
 • Wereldleider in circulaire economie en schone technologie
 • Energie intensieve industrie decarboniseren
 • Een nieuwe rechtvaardig transitie fonds om mensen en regio’s te ondersteunen bij hun transitie
 • Een EU klimaat pact – om regio’s industrie, samenleving bij elkaar te brengen en zo de transitie te ondersteunen
 • Een strategie voor groene financiering
 • Een duurzaam EU investeringsplan, 1000 mld investeringen over 10 jaar
 • Onderdelen van de EU investment Bank overzetten naar EU’s klimaat bank
 • Een biodiversiteitsstrategie voor 2030
 • Leiding geven aan de Convention on Biological Diversity (2020).
 • Een nieuwe “Farm to Fork Strategy” gericht op duurzaam voedsel
 • EU richten op een zero-vervuiling ambitie, behoud van milieu, aanpakken van lucht/water vervuiling, industriële emissies, pesticiden etc.
 • Een nieuw Circular economy action plan gericht op textiel en constructiematerialen
 • EU leidend in thema van eenmalig gebruikte plastics (micro-plastics)
 • Opnieuw focus aanbrengen in EU Semester om het in te zetten als instrument dat de UN Sustainable Development Goals integreert
EC-PRESIDENT-JULY-2019.pdf