Regeling subsidiemodule versnelde klimaatinvesteringen industrie is gepubliceerd

Regeling subsidiemodule versnelde klimaatinvesteringen industrie is gepubliceerd -

Ter info: De subsidieregeling versnelde klimaatinvesteringen industrie is op 8 juli jl. gepubliceerd! Dit is 1 van de maatregelen van het Urgendapakket voor de industrie. Het is een nieuw ontworpen regelingen om CO2 reducerende investeringen te ondersteunen. De regeling sluit aan op de DEI+ en richt zicht zich vooral op uitrol van warmtetechnologie (warmtepompen, opslag) en elektrificatie van technologie die marktrijp is maar nog te lange terugverdientijd heeft.  
De regeling staat online,: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-37424.html
 
Tekst website RVO:
  
€ 28 miljoen subsidie voor klimaatinvesteringen in industrie
intro:
De uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet op korte termijn omlaag. Om dit doel te bereiken gaat vanaf 1 augustus 2019 een nieuwe regeling open. De subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie stimuleert met € 28 miljoen grootschalige projecten. Bijvoorbeeld rond energie-efficiency en recycling.
 
De subsidiemodule wordt uitgevoerd in opdracht en met budgetten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het is onderdeel van een nieuw pakket maatregelen. Hiermee komt de regering tegemoet aan de uitspraak van de rechter in de zogeheten Urgenda-zaak. Stichting Urgenda eiste dat de Nederlandse staat ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot snel vermindert. In 2020 moet die 25% lager zijn dan in 1990. De maatregelen sluiten ook aan bij het ontwerp-Klimaatakkoord.
 
Versnelde investeringen met bewezen technieken
Om de doelstelling voor 2020 te halen zijn versnelde investeringen door de industrie noodzakelijk. Deze investeringen in CO2-reductie zijn bedrijfseconomisch vaak niet rendabel. Met de subsidiemodule worden ze voor bedrijven wel interessant. Het gaat bijvoorbeeld om systemen die helpen bij energie-efficiƫntie, recycling of hergebruik van afval. De projecten moeten de demonstatiefase al voorbij zijn. De systemen moeten zich al bewezen hebben: de werking ervan is al minimaal 3 keer eerder in Nederland gedemonstreerd.
 
Looptijd en aanvullende voorwaarden
De subsidiemodule is geopend van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2020 zijn gerealiseerd. Belangrijk is dat het om omvangrijke projecten gaat. De te verlenen subsidie is per aanvraag minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen. Voorwaarde is dat de investeringen een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan 5 jaar. Bedrijven mogen er nog geen plannen voor hebben in het kader van convenantafspraken (MJA/MEE).
 
Voor ondernemers in de industrie
Aanvragers van subsidie zijn ondernemers in de industrie. Ze gebruiken de investeringssteun om milieuvoordeel te halen met de eigen activiteiten. Ze zijn dan ook eigenaar van het proces waarin ze investeren.
 
Laat uw projectidee vooraf toetsen
U kunt uw aanvragen vanaf 1 augustus indienen wanneer u wilt. Dit gebeurt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Maar projectvoorstellen worden pas beoordeeld als ze compleet zijn. Wees er daarom zeker van dat uw aanvraag volledig en kwalitatief goed is. Laat uw projectidee nu alvast toetsen.