Reststromen sparen geld en planeet

Reststromen sparen geld en planeet -

Maximaal rendement uit met precisie toegepaste reststromen uit industrie en bewerkte dierlijke mest past in de kringlooplandbouw. Daar is voor akkerbouwers financieel voordeel te halen. Kosten omlaag, verkoopprijs omhoog, zeggen de deelnemers aan dit POP3-project.

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/28/reststromen-sparen-geld-en-planeet