Schouten koppelt 60 miljoen euro uitgaven aan zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Schouten koppelt 60 miljoen euro uitgaven aan zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn -

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) informatie over de nadere invulling van de enveloppe ‘Natuur en waterkwaliteit’ ten behoeve van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hier is 60 miljoen euro van de aanvullende post voor toegevoegd aan de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=206980