Schouten maakt gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor actualisatie excretieforfaits openbaar

Schouten maakt gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor actualisatie excretieforfaits openbaar -

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op verzoek van de vaste commissie van LNV van de Tweede kamer alle gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor de actualisatie van de excretieforfaits openbaar gemaakt. Het verzoek heeft betrekking op de integrale actualisatie van de excretieforfaits, die wordt geregeld middels een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=215387