Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal -

Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of, en zo ja hoe, mest be-/verwerking en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot van 5 miljoen kg en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie.

https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2019/sector-overstijgende-aanpak-varkens-en-melkveemest-is-economisch-optimaal/b24g4c50o5305/