Springtij 2018 impressie Meststoffen NL

Springtij 2018 impressie Meststoffen NL -

Reinier Gerrits heeft namens Meststoffen NL deelgenomen aan de 9e editie van Springtij waarbij bijna 900 deelnemers rondom het thema duurzaamheid met elkaar in gesprek zijn gegaan in verschillende sessies rondom industrie, landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving en energie.
 
springtij1-(1).jpg


springtij2.jpg

 
Meststoffen NL heeft zich gefocust op de landbouwdiscussies en nam deel aan de schaduwtafel Landbouw en Landgebruik die in kader van het klimaatakkoord georganiseerd zijn. 

Eén van de ideeën die naar boven kwam was het ontwikkelen van een label voor de bodem, vergelijkbaar met een energielabel voor huizen (A,B,C,D,E,F).  Het label vertegenwoordigt een waarde bij overdracht van de grond in geval van kortdurende pacht of als onderpand in de hypotheek.

Dit idee en rest van de oogst wordt vanuit Springtij voor de verschillende schaduwtafels aangeboden aan de onderhandelaars van het klimaatakkoord.

Een kort filmpje met Wouter van der Weijden hierover:
Marcel Schuttelaar zat de schaduwtafel Landbouw en Landgebruik voor en gaf bij de aftrap zijn beelden bij wat hij van Meststoffen NL in deze sessies verwacht (video):
Ook met energieopslag zijn er interessante connecties te maken. Zo is de opslag van duurzame elektriciteit een uitdaging waarvoor de omzetting naar ammoniak een goede oplossing voor zou kunnen zijn. Als we eenmaal ‘groene’ ammoniak tot onze beschikking hebben dan is daarmee de basis gelegd voor klimaatneutrale ammoniumnitraat meststof. Ik ging hierover in gesprek met VOPAK:
springtij3.jpg


Voor meer impressies van Springtij kunt u terugkijken op onze Twitter stream op www.meststoffennederland.nl.

Ik kijk terug op 3 intensieve dagen vol relevante discussies en contacten. Meststoffen NL zal komende periode zich volop inzetten om haar bijdrage te kunnen leveren vanuit de kennis die de leden van Meststoffen NL op enerzijds het verder verduurzamen van minerale meststoffen en anderzijds het ontwikkelen van slimmere meststoffen en betere op maat toepassing hiervan.