Tweede fase Klimaatakkoord: naar concrete afspraken

Tweede fase Klimaatakkoord: naar concrete afspraken -

Het kabinet heeft zijn standpunt bepaald over de klimaatvoorstellen die het Klimaatberaad op 10 juli presenteerde. In het standpunt geeft het kabinet de richting aan van het Klimaatakkoord, en hoeveel politieke ruimte en geld daarvoor beschikbaar zijn. De partijen aan de klimaattafels gaan zich nu buigen over hoe dit kan worden benut om de afspraken uit te werken.

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/10/05/tweede-fase-klimaatakkoord