Uitspraak van Raad van State over PAS was juridisch juist, maar is statistisch onzinnig

Uitspraak van Raad van State over PAS was juridisch juist, maar is statistisch onzinnig -

Hans Hoekman is vergunningverlener Milieu en Adviseur Lucht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Daarnaast trad hij in het verleden op als adviseur voor de Stichting advisering Bestuursrechtspraak van de Raad van de Raad.  In een stuk dat hij vrijdag 2 augustus op persoonlijke titel schreef, stelt Hoekman dat de uitspraak die de Raad van State op 29 mei over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) deed juridisch in orde was, maar statistisch onzinnig. 

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=215146