Veehouderij lijkt in 2018 royaal beneden het fosfaatplafond te blijven

Veehouderij lijkt in 2018 royaal beneden het fosfaatplafond te blijven -

In de actuele prognose per 1 oktober raamt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de fosfaatexcretie in dierlijke mest van de Nederlandse veestapel bijna 4% onder het met de Europese Commissie overeengekomen plafond van 172,9 miljoen kilo uit zal komen. Bij stikstof is het verschil tussen excretie en het plafond van 504,4 miljoen kilo bijna 0,5%.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=207465