Verhoogde eiwitopbrengst grasland met kali

Verhoogde eiwitopbrengst grasland met kali -

Wist u dat 60% van de grasopbrengst van de eerste en de tweede snede komt? Van dit gras produceert het melkvee ook de meeste melk. Bij gras zijn de drogestof-opbrengst en de voederwaarde van belang. Het soort mest, het tijdstip van uitrijden en een goede verdeling van de mest over de percelen spelen hierbij een belangrijke rol voor het drogestof-gehalte. 

https://www.melkvee.nl/artikel/186799-verhoogde-eiwitopbrengst-grasland-met-kali/