Vloeibaar digestaat valt buiten vrijstellingsregeling compost

Vloeibaar digestaat valt buiten vrijstellingsregeling compost -

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met ingang van dit jaar het Besluit gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen gewijzigd.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209767