‘Het blijkt lastig om de doelen van mestbeleid te halen binnen de huidige landbouw'

‘Het blijkt lastig om de doelen van mestbeleid te halen binnen de huidige landbouw' -

Het Nederlandse mestbeleid heeft al tot veel verbeteringen geleid in de afgelopen decennia. De gehaltes nitraat en fosfaat in grond- en oppervlaktewater zijn over de gehele linie gedaald. De doelen zijn echter nog niet overal behaald en het is ook de vraag of doelen voor nitraat- en fosfaatgehaltes wel haalbaar zijn op korte termijn.

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=213870